Як отримати перелік встановлених програмних пакетів

Отримати перелік встановлених програмних пакетів, які задовольняють вказаній моделі:
$ dpkg --get-selections [package-name-pattern...]

Більш розлогий формат з вказуванням версії пакету та короткого опису:
$ dpkg --list [package-name-pattern...]
або
$ dpkg -l [package-name-pattern...]

Розлогу інформацію про встановлені пакунки також можна отримати за допомогою команди apt:
apt -l [package-name-pattern...]