Усунення проблеми: mysqldump: Couldn't execute 'SHOW TRIGGERS LIKE '...'': Got error 28 from storage engine (1030)

Під час резервного копіювання бази даних MySQL (насправді, я використовую Percona Server) виникає помилка:

$ mysqldump --all-databases > all-databases.sql
mysqldump: Couldn't execute 'SHOW TRIGGERS LIKE '<назва однієї з таблиць>'': Got error 28 from storage engine (1030)

Можлива причина: недостатньо вільного місця на дисковому розділі, на якому міститься каталог для тимчасових файлів.
Визначаємо знаходження каталога для тимчасових даних:

$ echo "show variables like 'tmpdir'" | mysql
Variable_name Value
tmpdir /tmp

За замовченням mysql у якості tmpdir використовує каталог /tmp.
Визначаємо загальгий обсяг і ступінь заповненості розділу:

$ sudo df -h /tmp
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/vdb1 9.9G 9.4G 0 100% /

В даному випадку бачимо, що розділ "/" переповнено, що і створює проблему.
Окрім того, що треба очистити "/", варто перенести tmpdir на інший розділ.

$ sudo df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/vdb1 9.9G 7.4G 2.1G 79% /
tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm
/dev/vda1 495M 69M 402M 15% /boot
/dev/vdc 99G 35G 59G 38% /data

Переносимо tmpdir на /data. Коригуємо параметр tmpdir в файлі /etc/my.cnf:

[mysqld]
tmpdir = /data/tmp

Створюємо каталог /data/tmp і встановлюємо власника:

$ sudo mkdir -vp /data/tmp
mkdir: created directory `/data/tmp'
$ sudo chown -R mysql:mysql /data/tmp

Перезапускаємо mysql:

$ sudo service mysql restart
Shutting down MySQL (Percona Server)..... SUCCESS!
Starting MySQL (Percona Server).. SUCCESS!

Пересвідчуємося, що tmpdir змінився:

$ echo "show variables like 'tmpdir'" | mysql
Variable_name Value
tmpdir /data/tmp

Повторюємо спробу резервного копіювання бази.