Як перейти до використання традиційних імен мережевих інтерфейсів (eth0, eth1, ...) в RHEL7

Після стандартної інсталляції ОС (наприклад, CentOS7) імена мережевих інтерфейсів можуть мати вигляд: enp13s0, enp14s0. Для повернення до звичних імен інтерфейсів на зразок eth0, eth1 необхідно додати вираз net.ifnames=0 biosdevname=0 до визначення параметру GRUB_CMDLINE_LINUX у файлі /etc/default/grub.

Стандартна строка:

GRUB_CMDLINE_LINUX="rd.lvm.lv=plink_cmtp/root crashkernel=auto vconsole.font=latarcyrheb-sun16 rd.lvm.lv=plink_cmtp/swap vconsole.keymap=us rhgb quiet"

Виправлена строка:

GRUB_CMDLINE_LINUX="rd.lvm.lv=plink_cmtp/root crashkernel=auto vconsole.font=latarcyrheb-sun16 rd.lvm.lv=plink_cmtp/swap vconsole.keymap=us rhgb quiet net.ifnames=0 biosdevname=0"

Після цього згенерувати файл /boot/grub2/grub.cfg:

grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg

Для систем з використанням режима UEFI згенерувати файл /boot/efi/EFI/centos/grub.cfg:

grub2-mkconfig -o /boot/efi/EFI/centos/grub.cfg

і перейменувати інтерфейси у файлах налаштування:

cd /etc/sysconfig/network-scripts
mv ifcfg-enp13s0 ifcfg-eth0
mv ifcfg-enp14s0 ifcfg-eth1
sed -i "/^NAME=/ {s/NAME=.*/NAME=eth0/;}" ifcfg-eth0
sed -i "/^NAME=/ {s/NAME=.*/NAME=eth1/;}" ifcfg-eth1

Після перезавантаження система використовуватиме традиційні імена інтерфейсів.