Як дозволити транзитне проходження пакетів

Проблема
Транзитне проходження пакетів через Linux-хост потрібне, зокрема, коли цей хост виконує функції маршрутизатора. За замовченням транзитне проходження пакетів вимкнене.

Рішення
Встановити системну змінну net.ipv4.ip_forward в значення 1.

Дізнатися поточне значення змінної:
$ sysctl net.ipv4.ip_forward
net.ipv4.ip_forward = 0

Встановити нове значення:
$ sysctl net.ipv4.ip_forward=1
net.ipv4.ip_forward = 1

Забезпечити встановлення потрібного значення підчас завантаження операційної системи -- відкорегувати файл /etc/sysctl.conf:
--- /etc/sysctl.conf.old 2009-09-28 20:34:33.000000000 -0300
+++ /etc/sysctl.conf 2010-05-31 06:18:35.000000000 -0300
@@ -4,7 +4,7 @@
# sysctl.conf(5) for more details.

# Controls IP packet forwarding
-net.ipv4.ip_forward = 0
+net.ipv4.ip_forward = 1

# Controls source route verification
net.ipv4.conf.default.rp_filter = 1